Stop diskriminaciji

Autizam Srbija Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Programski ciljevi i zadaci

Programski ciljevi i zadaci

 1. Angažovanje u medijskoj afirmaciji rada Republičkog saveza  i lokalnih udruženja u široj javnosti.
 2. Iniciranje rada državnih organa u Republici, lokalnim samoupravama, ustanovama gde borave osobe sa autizmom na stvaranju uslova za unapređenje programa rada i zaštite osoba sa autizmom.
 3. Organizovanje tematskih seminara za roditelje, stručnjake i odgovorne predstavnike društvenih institucija nadležnih za rešavanje statusa osoba sa autizmom u zakonskoj regulativi, socijalnoj zaštiti, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, ostvarivanje prava na rad i svim vrstama socijalnih usluga (servisa).
 4. Otvaranje novih školskih odeljenja za osobe sa autizmom u okviru specijalnih škola.
 5. Iniciranje i pružanje podrške u otvaranju i organizovanju rada dnevnih boravaka širom Srbije.
 6. Stvaranje uslova za realizaciju novih vidova trajnog zbrinjavanja odraslih osoba sa autizmom.
 7. Ostvarivanje prava na  zdravstvenu i socijalnu zaštitu osoba sa autizmom i informisanje članova Saveza o istima.
 8. Proučavanje pitanja i saznanja iz oblasti autizma, u cilju informisanja  članova Saveza  i šire javnosti.
 9. Saradnja sa srodnim udruženjima iz inostranstva i istaknutim stručnjacima iz ove oblasti.
 10. Formiranje Servisa za pomoć osobama sa autizmom i njihovim porodicama.
 11. Saradnja sa asocijacijom Autizam Evrope.
 12. Podrška inkluzivnom principu u obrazovanju, radu i životu osoba sa autizmom.
 13. Podrška Lokalnim Udruženjima u osmišljavanju i realizaciji Projekata.
 14. Pravo na personalnu asistenciju
 15. Obezbeđenje pravne i imovinske sigurnosti osoba sa autizmom posle  smrti njihovih roditelja – staratelja.
 16. Obezbeđivanje lokalnim i Republičkom savezu  pravne mogućnosti da budu osnivači Institucija za autizam.
 17. Zaštita osoba sa autizmom od prekomerne i neadekvatne upotrebe medikamenata.
 18. Organizovanje Vikend programa i sličnih vidova podrške u što više gradova Republike Srbije.
 19. Organizovanje Klubova i Radionica u što više gradova Republike Srbije, radi radne okupacije i druženja osoba sa autizmom.
 20. Pravovremeno informisanje lokalnih udruženja o svim inicijativama povodom sadašnjih i budućih zakonskih propisa iz oblasti koje se tiču osoba sa invaliditetom.
 21. Informisati se i prevoditi evropske standarde u radu sa osobama sa autizmom i vršiti pritisak na Državu za primenu tih standarda.

Promena veličine teksta

 • A  A  A  A  A  
«
»

Provera pristupačnosti

WCAG 2.0 (Level AA)

Štampanje stranice

Printanje stranice

Translate:

EnglishSerbian

Arhiva

 HomeMapa sajtaPristupačnost sajtaPojednostavljena verzija sajtaO udruženjuKontakt