Naša misija

Misija Saveza je traženje sistemskih rešenja za ostvarivanje prava osoba sa autizmom!

Ta prava između ostalog podrazumevaju i:

→ Adekvatnu dijagnostiku;
→ Obrazovanje;
→ Pravo na rad;
→ Kvalitetnu zdravstvenu zaštitu;
→ Socijalnu zaštitu;
→ Pomoć njihovim porodicama.

U okviru Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom postoje lokalna udruženja za autizam u: Novom Sadu, Kruševcu, Šapcu, Čačku, Jagodini, Užicu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Novom Pazaru, Subotici i Beloj Crkvi, a mreža udruženja se konstantno širi. Više o našoj mreži možete pročitati na stranici Naša mreža.

Savez AUTIZAM SRBIJA bio je inicijator i pokretač otvaranja mnogih dnevnih boravaka, kao i odeljenja za autizam pri osnovnim i srednjim školama, kako u Beogradu, tako i u ostalim gradovima u Srbiji. Savez je takođe podržao izradu i primenu Zakona o Inkluzivnom obrazovanju.

Prema oceni Evropskog Parlamenta i Ujedinjenih Nacija, osobe sa autizmom su jedna od socijalno najisključivanijih grupa ljudi. Stoga je Prema oceni Evropskog Parlamenta i Ujedinjenih Nacija, osobe sa autizmom su jedna od socijalno najisključivanijih grupa ljudi. Stoga je skupština UN na sednici održanoj 18.12.2007. prihvatila rezoluciju 62/139 na predlog o obeležavanju 2. aprila kao Svetskog dana svesti o autizmu. Naš Savez, uz aktivno učešće naših članica širom Srbije, već godinama podiže javnu svest o autizmu, gostovanjem u medijima, održavanjem dobrotvornih priredbi, koncerata i sličnih događaja.