Naša istorija

Slavimo preko 40 godina postojanja i zalaganja za prava osoba sa autizmom i njihovih najbližih.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom osnovan je 1977. godine u cilju zaštite i ostvarivanja prava osoba sa autizmom i njihovih porodica. Savez je neprofitna organizacija i svi aktivni članovi, roditelji i stručnjaci, su volonteri.

Upravni odbor i Skupštinu Saveza čine roditelji iz cele Srbije. Deo Saveza je i stručni tim koji ima savetodavnu ulogu. Od 2007. godine Savez Autizam Srbija je član organizacije Autizam Evrope, njene Skupštine i Saveta Administracije.