Lokalni projekti

Pored povremeno finansiranih navedenih lokalnih projekata, Savez sprovodi stalne aktivnosti, kao što su Savetodavni rad sa roditeljima i porodicama osoba sa autizmom, a takođe je osposobljena i Telefonska linija pomoći i podrške ‘”Helpline”.