Stop diskriminaciji

Autizam Srbija Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Cilj saveza

CILJ SAVEZA: Zaštita ljudskih prava osoba sa autizmom i njihovih porodica

CILJEVI SAVEZA su:

 1. Unapređenje kvaliteta života osoba koje žive sa autizmom i njihovih porodica sa fokusom na očuvanju, zaštiti, unapređenju i promovisanju međunarodno ustanovljenih standarda u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji u skladu sa zakonom;
 2. Pokretanje inicijative za donošenje dugoročnih programa za razvoj i podizanje svesti o unapređenju, zaštiti i promovisanju ljudskih i građanskih sloboda, uz jasno formulisanje uslova za unapređenje i zaštititu ljudska prava osoba sa autizmom;
 3. Podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa autizmom i doprinose razvijanju njihovih potencijala, jačanju njihove ličnosti i integracije u društvo, kao potvrdu ostvarivanja i zaštite ljudskih prava osoba sa autizmom i njihovih porodica;
 4. Podizanje svesti javnosti o položaju osoba sa autizmom i njihovih porodica kroz edukaciju građana, a posebno dece i mladih o značaju ljudskih prava i građanskih sloboda, sa ciljem uticaja na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijala osoba sa autizmom;
 5. Uspostavljanje institucionalne saradnje i povezivanje srodnih institucija i udruženja u zemlji i inostranstvu koje rade sa osobama sa autizmom;
 6. Razvoj istraživanja, sakupljanje informacija, sređivanje i objavljivanje rezultata iz oblasti autizma u cilju informisanja javnosti i informisanog izbora adekvatnih metoda lečenja, a u cilju zaštite ljudskih prava osoba sa autizmom i njihovih porodica;
 7. Pomaganje i učestvovanje u stručnom i naučno-istraživačkom radu iz oblasti autizma i drugih oblika edukacije sa dostignućima iz oblasti zaštite ljudskih prava osoba sa autizmom i njihovih porodica;
 8. Zagovaranje na poštovanju i primeni Konvencije Ujedinjenih Nacija o pravima osoba sa invaliditetom, Konvencije o pravima dece, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Povelje o ljudskim pravima i građanskim slobodama, Evropske konvencije o ljudskim pravima i ostalih konvencija koje se zalažu za jednake mogućnosti i poštovanje čjudskih prava, sa posebnim fokusom na prava osoba sa autizmom i njihovih porodica;
 9. Pružanje materijalne i druge pomoći socijalno ugroženoj populaciji različitih verskih i nacionalnih zajednica, posebno deci bez roditeljskog staranja, deci i odraslima sa invaliditetom i bolesnoj deci, sa posebnim fokusom na osobe sa autizmom i njihove porodice;
 10. Saradnja sa srodnim institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava i građanskih sloboda osoba sa autizmom i njihovih porodica;
 11. Podsticanje potpune intergracije osoba sa autizmom i njihovih porodica u sve segmente društvenog i ekonomskog života, uz puno poštovanje zaštite njihovih ljudskih prava i građanskih sloboda.

Promena veličine teksta

 • A  A  A  A  A  
«
»

Provera pristupačnosti

WCAG 2.0 (Level AA)

Štampanje stranice

Printanje stranice

Translate:

EnglishSerbian

Arhiva

 HomeMapa sajtaPristupačnost sajtaPojednostavljena verzija sajtaO udruženjuKontakt