Završna konferencija IPA+ projekta u Briselu

8. novembra 2018. održana je završna konferencija projekta IPA+ “Inkluzija osoba sa autizmom u Evropi. Model specijalizovane obuke za stručnjake.” Savez je kao partner na projektu predstavio module koje su napisali stručni saradnici i rezulate pilot obuke koja je održana u Beogradu.

Podsećamo, sadržaj naše IPA+ obuke dostupan za samostalno učenje i nakon završetka projekta.

Nivo I preporučuje se roditeljima, stručnjacima sa do 5 godina iskustva iz oblasti autizma i svim onim stručnjacima čiji obrazovni profil nije direktno vezan za autizam, ali u svakodnevnom radu imaju dodira sa osobama sa autizmom i njihovim porodicama (lekari, socijalni radnici, školski psiholozi, učitelji i nastavnici u redovnim školama itd.)

Nivo II preporučuje se stručnjacima sa više od 5 godina iskustva iz oblasti autizma i svima onima koji su već prešli Nivo I.

Sadržaju obuke na srpskom jeziku možete pristupiti putem linka http://ipa-project.eu/sr/training-3/

Klikom na strelicu levo od imena modula, otvara vam se sadržaj.

Ako u vašoj okolini ima onih kojima bi ovaj sadržaj bio od značaja, molimo Vas da link podelite sa njima.