Zahtev za izradu procedura i pravilnika Republike Srbije za lečenje osoba sa autizmom od Kovid 19 virusa

Od početka pandemije virusa KOVID 19, Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom pratio je situaciju na terenu i komunicirao je sa velikim brojem roditelja, uglavnom zbog raznih problema kod lečenja osoba sa autizmom i njihovih članova.

Ove nedelje uputili smo 95 pošiljki za zbrinjavanje osoba sa autizmom u slučaju infekcije KOVID 19 virusom institucijama širom Srbije.

Nadležnim ministarstvima, premijeru RS, Križnom štabu, sekretarijatima, centrima i institutima uputili smo zahtev za izradu procedura i pravilnika RS za lečenje osoba sa autizmom od KOVID 19 virusa.

Pored toga, na adrese 68 domova zdravlja, KOVID ambulanti i KOVID bolnica širom Srbije uputili smo niz preporuka za zbrinjavanje i lečenje osoba sa autizmom u bolničkim uslovima, uz materijale koje smo izradili:
– posteri “Ja sam tvoj sledeći pacijent, osoba sa autizmom”
– vodiče za ponašanje u urgentnim zdravstvenim ustanovama za osobe sa autizmom
Priložili smo i pismo porodice Janićijević čiji su članovi bili zaraženi KOVID 19 virusom i njihovo iskustvo sa lečenjem, kao i pismo preporuke Instituta za mentalno zdravlje Srbije koje govori o važnosti prevazilaženja teških situacija pri lečenju pacijenata sa autizmom u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Takođe, izradili smo i preporuke i materijale za roditelje koje možete pronaći na našem sajtu:
– vizuelne priručnike za medicinsko okruženje namenjene porodicama osoba sa autizmom koji vam mogu pomoći da dete pripremite za pregled ili intervenciju
– medicinske pasoše za osobe sa autizmom koji zdravstvenim radnicima mogu olakšati lečenje i zbrinjavanje
– dokument za hitnu primopredaju osobe sa autizmom prilikom iznenadne bolesti roditelja/staratelja (radimo na i dokumentima u skladu sa zakonom sa našim pravnim timom)
– socijalne priče za odlazak u bolnicu u slučaju infekcije KOVID 19 virusom

Sve ove materijale možete koristiti i u slučaju bilo koje druge bolesti, a možete ih preuzeti sa našeg sajta na linku https://autizam.org.rs/materijali/