Treći sastanak PROPAR projekta u Beogradu

17. i 18. oktobra 2019. u Beogradu je održan treći sastanak partnera na PROPAR projektu. Domaćin sastanka bio je naš Savez. Tokom dva dana, fokus diskusije i razmene iskustva bila je Finansijska i druga podrška koju država pruža u svakoj partnerskoj zemlji (Mađarska, Rumunija, Poljska, Srbija) i planovima partnerskih organizacija za 2020. i novi servisi podrške koje planiraju.

U toku posete obišli smo OŠ “Anton Skala”, dnevni boravak “Kornelije Stanković” i kafić “Zvuci srca” koji vodi organizacija Dečije srce.

Pošto je tema projekta razmena isustva i podrška porodicama dece i odraslih sa autizmom, posetili smo jednu ustanovu za obrazovanje i jednu za socijalnu zaštitu, ali i organizaciju koja pruža druge vidove podrške osobama sa smetnjama u razvoju, kao što je radno angažovanje u inkluzivnom kafiću. Naš konobar bio je Bojan, koji je sa gostima pričao na srpskom i engleskom jeziku što je goste posebno oduševilo.

PROPAR projekat finansira se iz programa Erasmus+ i ima za cilj razmenu iskustva u pružanju podrške i usluga porodicama dece i odraslih sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima.

Pored Saveza, partneri na projektu su: Mars fondacija, udruženje roditelja iz Budimpešte (koordinator projekta), JiM fondacija, i CHEIA udruženje iz grada Tirgu-Mures u Transilvaniji, Rumunija.