Simpozijum “Oralna patologija kod osoba sa posebnim potrebama, izazov za prevenciju i terapiju”

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu i Udruženje dečjih i preventivnih stomatologa organizuju 30. marta u Sava Centru skup pod nazivom “Oralna patologija kod osoba sa posebnim potrebama, izazov za prevenciju i terapiju” sa željom da skrenu pažnju kolega i da utiču na povećanje znanja i smanjenje stigmatizacije od strane zdravstvenih radnika, kao posledice nedovoljne obuke, neznanja i nesigurnosti. Predstavnik Saveza Autizam Srbija pozvan je da se u par reči obrati skupu na početku, a skup je otvoren i za predstavnike lokalnih udruženja i njihovih stručnih saradnika iz relevantnih oblasti.