Prvi sastanak PROPAR projekta u Budimpešti

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom jedan je od partnera na projektu „PROPAR – Professional support of parents of children with autism (and other developmental disorder)“ Ovaj projekat finansira se iz programa Erasmus+ i ima za cilj razmenu iskustva u pružanju podrške i usluga porodicama dece i odraslih sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima.

Ostali partneri na projektu su: Mars fondacija, udruženje roditelja iz Budimpešte (koordinator projekta), JiM fondacija, koja pruža usluge osobama sa razvojnim poremećajima na teritoriji čitave Poljske (i u svom sastavu ima dijagnostički centar, školu i vrtić) i CHEIA udruženje iz grada Tirgu-Mures u Transilvaniji, Rumunija. 

28. i 29. januara 2019. u Budimpešti je održan prvi sastanak partnera na projektu. Nakon što su partneri predstavili organizacije iz kojih dolaze i usluge koje pružaju osobama sa razvojnim poremećajima, koordinator je detaljno predstavio projekat i zaduženja na projektu. Održan je i sastanak sa donatorom, mađarskom Nacionalnom Agencijom Erasmus+. Drugi dan sastanka bio je zadužen za obilaženje dostupnih servisa podrške, te smo tako posetili socijalno preduzeće KockaCsoki koje zapošljava osobe sa autizmom u lokalu koji pored kafića otvorenog za javnost, ima i proizvodnju čokoladnih proizvoda.