Prvi sastanak projekta “To je u redu!” u Zagrebu

08.12.- 10.12.2019. Projektni tim projekta “To je u redu!” boravio u Zagrebu. Održani su sastanci sa partnerskim organizacijama: Centar za autizam Zagreb iz Hrvatske, Centar za specijalnu edukativnu podršku “Dr Peter Beron” iz Bugarske i OŠ “Anton Skala” iz Beograda radi realizacije planiranih aktivnosti.


Partner-domaćin bio je Centar za autizam Zagreb, a kolege na čelu sa ravnateljicom Zarkom Klopotan, potrudile su se da se osećamo veoma prijatno. Pored radnih sastanaka iskoristili smo priliku da obidjemo Centar i razmenimo profesionalna iskustva sa kolegama.

U narednim mesecima vredno ćemo raditi na izradi pet Praktikuma za učenje socijalnih veština kod dece/osoba sa autizmom iz četiri oblasti: Ponašanje, Škola, Dnevne rutine i Zdravlje. Nastavnici i roditelji će uz metodološki i ostale praktikume naučiti kako da izrade i koriste priče koje će deci pomoći u prevazilaženju problema u mnogim situacijama i razvijanju odredjenih veština u socijalnom polju. Praktikumi će biti dostupni onlajn na sajtu projekta www.itisok.rs. gde će svi zainteresovani moći besplatno da ih preuzmu. Prvenstveno su namenjeni roditeljima, nastavnicima u redovnim i specijalnim školama.

Na ovom sajtu možete pratiti i naredne aktivnosti i razvoj projekta.