Praktikumi projekta “To je u redu!” dostupni za preuzimanje!

Višemesečni rad projektnih timova na projektu “To je u redu” dobio je svoj konačan oblik.
Četiri tematski podeljena Praktikuma za učenje društvenih veština:
– ŠKOLA
– PONAŠANJE
– ZDRAVLJE i
– DNEVNE RUTINE
pisana na tri jezika (srpski, hrvatski i bugarski) nalaze se na zvaničnom sajtu našeg projekta. Pored prvobitno planiranih, izradili smo i Praktikume sa audio zapisima koji prate tekst i slike.
Metodološki priručnik sadrži opis šta su specificnosti socijalne interakcije i komunikacije kod osoba sa autizmom i služi da vam pomogne da bolje razumete šta su socijalne priče, kome su namenjene, koja je korist od njih, koje vrste postoje i kako se izrađuju i primenjuju.
Zahvaljujemo se svim školama koje su dale svoj doprinos u realizaciji ovog projekta i svima koji su svojim iskustvom i znanjem unapredili kvalitet naših praktikuma. One su kroz primenu praktikuma sa učenicima sa autizmom tokom pilot projekta izvršile je validacije sadržaja na osnovu koje su sačinjeni predlozi za dalji razvoj finalnih verzija praktikuma.
U Srbiji je obuhvaćeno 5 škola: 2 škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, 2 redovne škole i peta škola koje je bila kontrolna grupa, škola koordinatora. Ukupno je učestvovalo 25 nastavnika. U Hrvatskoj su učestvovale 2 redovne i 2 škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, 5 učitelja i 5 defektologa. U Bugarskoj su bile uključene 2 škole: osnovna škola u Vidinu i srednja škola u Bregovu, 2 Centra za podršku specijalnom obrazovanju u Gaborovu i u Vratsu u okviru kojih je bilo uključeno 10 defektologa i 5 nastavnika.
Nadamo se da će ovaj projekat sa svojim rezultatima unaprediti kvalitet rada svih kojih se bave osobama sa autizmom a time i kvalitet njihovog života.
Molimo vas da ove materijale podelite sa svim onim učiteljima i nastavnicima kojima mislite da bi bili od pomoći u daljem radu!
Praktikume sa pričama za učenje društvenih veština uz metodološki priručnik o načinu izrade istih besplatni su za preuzimanje i nalaze se na linku http://itsok.rs/praktikumi/…