Poseta Centru za autizam u Osijeku

Zajedno sa kolegama iz OŠ „Dragan Kovačević“ i OŠ „Anton Skala“, 15. maja imali smo prilike da posetimo Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Osijeku.

Od 1. marta, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek je u svojih 1700 kvadratnih metara započeo s radom, i to sa dve vrtićke grupe, jednim razredom u osnovno-školskom obrazovnom programu i pet vaspitno -obrazovnih grupa. Ukupno 26 dece, s kapacitetom od 40 dece u smeni. Zaposleno je deset stručnjaka edukativno-rehabilitacijskog profila i četiri osobe koje će se dodatno edukovati. Osiječko-baranjska županija je izvojila dodatna sredstva za finasiranje obuke stručnjaka.

U Centru se nalaze logopedski kabinet, pedagoški kabinet, muzička soba, senzorna soba, učionice sa prostorom za grupni i individalni rad, kabinet za domaćinstvo, kabinet psihologa, kuhinja, meka soba, fiskulturna sala, terapisjki bazen, i kabinet za senzornu integraciju. Svaka učionica ima izlaz na uređeno i opremljeno dvorište.

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ima jedinstven sadržaj, najmoderniju tehnologiju i sistem rehabilitacije dece s poremećajima iz autističnog spektra. Projekat je započet pre tri godine od strane Osiječko-baranjske županije, izgradnja je završena pre predviđenih rokova zahvaljujući Ministartsvu regionalnog razvoja i fodova EU koje je izdvojilo dodatnih 3,5 miliona kuna.

Inicijativu za otvaranje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Osijeku započelo je građaskom inicijativom roditelja dece s poremećajima iz autističnog spektra.

U Hrvatskoj su do otvaranja Centra u Osijeku, postojala tri Centra za autizam, jedan u Zagrebu, i ogranci u Rijeci i Splitu.

Dosta roditelja dece iz autističnog spektra se odselilo ka većim gradovima ili van države kako bi svojoj deci pružili adekvatnu dijagnostiku i tretmane. Dvadeset godina u ovom delu Hrvatske ništa nije postojalo, osim Centra za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” Osijek.

Na mestu gde se nalazi novootvoreni Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, ranije se nalazila Srednja škola za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, škola koja je radila sa slepim osobama, imali su razne smerove u školi, kako je intergracija sve više napredovala, za slepe osobe i slabovide osobe, a koje su bile mentalno očuvane su bile upućivane u redovno obrazovanje. Vremenom se broj učenika u školi drastično smanjio.

Osiječko-barnjska županija je uvidela potrebe za otvaranje nove institucije Centra za autizam, te su ušli u postupak pripreme i prenamene škole u centar donošenjem odluke da se otvori Centar za autizam. Brzo su se svi uključili u rad, potpisali sporazum i jako je bilo dobro što je doneta odluka o osnivanju Centra za autizam između tri Ministarstva – Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku, i Ministarstvo obrazovanja. U saradnji sa županijom i resornim ministarstvima, između grada i županije, jasno su naglašene delatnosti koje će centar pružati, a koje treba da pokriju sve potrebe dece iz autističnog spektra.

Ukupna je investicija iznosila oko 20 miliona kuna, od čega je 11,5 miliona kuna uložila Osječko-baranjska županija
Izgradnja Centra finansirana je iz budžeta. Pored toga, dodatna oprema će biti nabavljena iz EU projekata. Plate zaposlenih će obezbeđivati resorni sektori, u zavisnosti od vrste usluga.