Pokrenuto “Savetovalište” – digitalna platforma za podršku osobama sa autizmom!

Simbolično, na Svetski dan osoba sa autizmom, servis „Savetovalište“ je predstavljeno na stranici www.savetovaliste.autizam.org.rs kao pomoć i rešenje u vidu online sesija sa stručnjacima koji pružaju neophodne informacije i podršku osobama sa autizmom i njihovim porodicama u svakodnevnim izazovima.

Roditelji i članovi porodica osoba sa autizmom od sada su u mogućnosti da besplatno zakažu savetovanje sa psiholozima, defektolozima, lekarima, socijalnim radnicima ili pravnicima zahvaljujući digitalnoj platformi „Savetovalište“, koja je rezultat projekta Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom i kompanije Vip mobile.

Savetovalište je samo jedan od projekata u okviru novogodišnje donacije kompanije Vip mobile Savezu udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.