Počeo pilot projekat “Caregiver Skills Training” programa Svetske zdravstvene organizacije

2. decembra 2019. u Institutu za mentalno zdravlje započela je implementacija projekta koji za cilj ima obuku roditelja dece sa razvojnim poteškoćama, kao deo programa rane intervencije.

Ovaj projekat je rezultat saradnje između: Instituta za mentalno zdravlje, DEAPS-a (Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije), UNICEF kancelarije za Srbiju, organizacije HELP i Saveza Autizam Srbija s jedne, i Autism Speaks i Svetske zdravstvene organizacije s druge strane. Obuku budućih trenera ovog projekta vodiće dr Pamela Dikson iz Njujorka.

Originalni naziv projekta je Caregiver Skills Training – CST a ideja o ovom projektu nastala je još 2016. godine u SAD-u od strane Svetske zdravstvene organizacije i organizacije Autism speaks, usled prepoznavanja potrebe za edukacijom roditelja i staratelja dece sa razvojnim poteškoćama u prevazilaženju prepreka sa kojima se suočavaju u radu sa svojom decom. Prvi sastanci o započinjanju CST programa u Srbiji održani su 2018. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U ovoj fazi projekta, biće obučeno 8 master trenera, 16 facilitatora i oko 100 porodica iz Beograda, Novog Sada i Niša i okoline. Zadatak master trenera biće da obučavaju facilitatore, a uloga facilitatotra biće direktan rad sa porodicama. Ustanove iz kojih dolaze master treneri i facilitatori su: Institut za mentalno zdravlje (Beograd), Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu (Beograd), Klinika za rehabilitaciju ’’dr Miroslav Zotović’’ (Beograd), Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ’’Dr Cvetko Brajović’’ (Beograd), Klinika za psihijatriju, Klinički Centar Vojvodine (Novi Sad), Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti dečje psihijatrije Krug (Novi Sad), Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (Novi Sad) i Dom zdravlja (Niš).

U adaptacionom timu su i predstavnici Instituta za javno zdravlje “dr Milan Jovanović Batut” koji će zajedno sa predstavnicima UNICEF-a i Ministarstvom zdravlja raditi na tome da ova obuka postane deo sistemske usluge u razvojnim savetovalištima i dijagnostičkim centrima širom Srbije.