Otvorena medicinska soba u Novom Sadu!

Uz podršku kompanije Vip mobile i naše članice udruženja DPOSA koja je realizator aktivnosti na projektu u Novom Sadu, 27.06.2018. smo otvorili prvu od ukupno 5 medicinskih soba koliko je planirano do kraja godine.

Medicinska soba otvorena je sa ciljem da se osobama sa autizmom približe realne situacije poput pregleda i intervencija kod lekara, koje kod njih predstavljaju jedan od najvećih izazova i izvora anksioznosti. Medicinski pregledi i intervencije, bilo rutinski ili neophodni za lečenje, stresni su zbog nepoznate okoline, ljudi, procedura i radnji, kao i nedostatka vremena za senzibilizaciju pacijenta. Medicinska soba je rešenje i za pacijente i lekare, a porodicama osoba sa autizmom znatno se olakšavaju situacije sa kojima se često susreću.

Soba je opremljena medicinskom opremom i instrumentima tako da izgleda kao ordinacija za pregled kako bi se korisnici adaptirali na prostor i atmosferu u ambulanti. U okviru medicinske sobe korisnici će imati priliku da prisustvuju demonstracionim vežbama i da se kroz edukativna štampana vizuelna uputstva sa simbolima i panoe upoznaju sa pravilima ponašanja u lekarskoj ordinaciji.

Ohrabrujemo sve roditelje da se jave udruženju DPOSA na i uključe se u program i edukaciju koja će se odvijati u ovom prostoru!