ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА САВЕТОВАЛИШТЕ

О савезу

Историја Савеза

Славимо преко 40 година постојања и залагања за права особа са аутизмом и њихових најближих.

Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом основан је 1977. године у циљу заштите и остваривања права особа са аутизмом и њихових породица. Савез је непрофитна организација и сви активни чланови, родитељи и стручњаци, су волонтери.

Управни одбор и Скупштину Савеза чине родитељи из целе Србије. Део Савеза је и стручни тим који има саветодавну улогу. Од 2007. године Савез Аутизам Србија је члан организације Аутизам Европе, њене Скупштине и Савета Администрације.

Сазнајте и друге битне информације о савезу

Средњерочни циљеви савеза

 •  Формирање Националног регистра који би омогуцио прецизан увид у број особа са аутизмом. То би такође олакшало особама са аутизмом остваривање свих права, а држави планирање средстава и ресурса;
 • Доношење Националне стратегије, од дијагностике до старости;
 • Поштовање свих изгласаних закона који штите права особа са аутизмом;
 • Развијање сервиса подршке, као што су дневни центри, асистент у породици, предах, становање уз подршку И њихова имплементација у систем;
 • Адекватно средње образовање, јер нема адекватних занимања за особе са аутизмом, која би се учила у средњој школи, па је самим тим и запошљавање немогуће;
 • Већа едукованост здравствених радника за лечење болести које нису последице аутизма, као што су болеси из области кардиологије, неурологије, онкологије, гинекологије, итд;
 • Укључивање појединаца и група директно погођених аутизмом (родитељи и удружења) у процес доношења закона, политика и одлука.

Наши програмски циљеви и задаци између осталог подразумевају и :

 • Ангажовање у медијској афирмацији рада Савеза и локалних удружења у широј јавности
 • Иницирање рада државних органа у Републици, локалним самоуправама, установама где бораве особе са аутизмом на стварању услова за унапређење програма рада и заштите особа са аутизмом
 • Организовање тематских семинара за родитеље, стручњаке и одговорне представнике друштвених институција надлежних за решавање статуса особа са аутизмом у законској регулативи, социјалној заштити, образовању и здравственој заштити, остваривање права на рад и свим врстама социјалних услуга (сервиса)
 • Отварање нових школских одељења за особе са аутизмом у оквиру специјалних школа
 • Иницирање и пружање подршке у отварању и организовању рада дневних боравака широм Србије
 • Стварање услова за реализацију нових видова трајног збрињавања одраслих особа са аутизмом
 • Остваривање права на здравствену и социјалну заштиту особа са аутизмом и информисање чланова Савеза о истима
 • Проучавање питања и сазнања из области аутизма, у циљу информисања чланова Савеза и шире јавности
 • Сарадња са сродним удружењима из иностранства и истакнутим стручњацима из ове области
 • Формирање сервиса за помоћ особама са аутизмом и њиховим породицама
 • Сарадња са асоцијацијом Аутизам Европе
  Подршка инклузивном принципу у образовању, раду и животу особа са аутизмом
 • Подршка окалним удружењима у осмишљавању и реализацији пројеката
 • Право на персоналну асистенцију
 • Заштита особа са аутизмом од прекомерне и неадекватне употребе медикамената
 • Организовање различитих сервиса подршке у што више градова Републике Србије
 • Организовање Клубова и Радионица у што више градова Републике Србије, ради радне окупације и дружења особа са аутизмом
 • Правовремено информисање локалних удружења о свим иницијативама поводом садашњих и будућих законских прописа из области које се тичу особа са инвалидитетом
 • Активно учествовање особа са аутизмом, односно њихових заступника у доношењу свих одлука које их се тичу, преко институција Републичког и локалних удружења за помоћ особама са аутизмом
 • Стварање законских и других услова да Републичко и локална удружења за помоћ особама са аутизмом могу да учествују у оснивању и руковођењу сервиса и специјализованих институција за аутизам
 • Успостављање системских решења која ће гарантовати остваривање права на интегритет и индивидуалност сваке особе са аутизмом поштујући законе Републике Србије и Међународне конвенције
 • Стална позитивна кампања која ће промовисати афирмативни приступ према особама са аутизмом
 • Информисање особа са аутизмом, односно њихових заступника о њиховим правима
 • Информисање о савременим приступима у бризи о особама са аутизмом
 • Поједностављивање процедура за остваривање права особа са аутизмом и њихових породица
 • Заштита особа са аутизмом и њихових породица од свих облика злостављања и занемаривања по међународним конвенцијама
 • Примена међународно верификованих протокола о процени способности за особе са аутизмом (аутистичним спектром) у циљу добијања адекватних дијагноза
 • Израду програма за рани третман и помоћ породицама у прихватању проблема
 • Приступачност предшколских институција за децу са аутизмом на инклузивном принципу
 • Флексибилан приступ образовању прилагођен индивидуалним способностима и потребама особа са аутизмом. Кроз различите модалитете образовање особа са аутизмом треба да буде усмерено на усвајање знања која ће оспособити за што самосталнији живот укључујући и професионално образовање
 • Залагање за поштовање закона о обавезном основном образовању као и приступачност свих нивоа образовања за особе са аутизмом у складу за њиховим развојним потребама и интересовањима
 • Оснивање малих радних центара за аутизам на локалном нивоу
 • Стварање услова на право на рад уз подршку
 • Оснивање кућних заједница за живот уз подршку
 • Све видове подршке породицама у којима живе особе са аутизмом
 • Поштовање законске обавезе пружања здравствене заштите особама са аутизмом.
 • Третман и медицинска заштита треба да буде у најбољем интересу индивидуе са предузетим свим заштитним мерама (заштита од злоупотребе и погрешне примене медикаментозне терапије) према међународним конвенцијама
 • Стварање могућности за равноправно учешће особа са аутизмом у активностима друштва, као и коришћење свих услуга које су доступне другим члановима друштва
 • Залагање да се држава обавеже да све информације које се тичу особа са аутизмом буду доступне самим особама са аутизмом, односно њиховим законским заступницима
 • Дефинисање обавеза државе и локалних власти према Републичком удружењу и локалним удружењима за помоћ особама са аутизмом
 • Доношење законских одредби којима ће се регулисати завештање имовине од стране родитеља, сродника или других лица у корист особа са аутизмом
 • Подршка стручном образовању особа које се баве аутизмом

Мисија Савеза: Тражење системских решења за права особа са инвалидитетом

Права подразумевају:

Text Animation
 • → Адекватну дијагностику;
 • → Образовање;
 • → Право на рад;
 • → Квалитетну здравствену заштиту;
 • → Социјалну заштиту;
 • → Помоћ њиховим породицама.
autizam

У оквиру Савеза удружења Србије за помоћ особама са аутизмом постоје локална удружења за аутизам у: Новом Саду, Крушевцу, Шапцу, Чачку, Јагодини, Ужицу, Београду, Нишу, Крагујевцу, Сремској Митровици, Краљеву, Новом Пазару, Суботици и Белој Цркви, а мрежа удружења се константно шири. Више о нашој мрежи можете прочитати на страници Наша мрежа.

Савез АУТИЗАМ СРБИЈА био је иницијатор и покретач отварања многих дневних боравака, као и одељења за аутизам при основним и средњим школама, како у Београду, тако и у осталим градовима у Србији. Савез је такође подржао израду и примену Закона о Инклузивном образовању.

Према оцени Европског Парламента и Уједињених Нација, особе са аутизмом су једна од социјално најискључиванијих група људи. Стога је Према оцени Европског Парламента и Уједињених Нација, особе са аутизмом су једна од социјално најискључиванијих група људи. Стога је скупштина УН на седници одржаној 18.12.2007. прихватила резолуцију 62/139 на предлог о обележавању 2. априла као Светског дана свести о аутизму. Наш Савез, уз активно учешће наших чланица широм Србије, већ годинама подиже јавну свест о аутизму, гостовањем у медијима, одржавањем добротворних приредби, концерата и сличних догађаја.

Scroll to Top

Добро дошли у саветовалиште

Саветовалиште је сервис онлајн подршке који пружа саветодавне услуге како породици, тако и особама са аутизмом путем индивидуалних видео сесија са стручњацима различитих профила, у зависности од потребне области подршке.

Наши стручњаци

Саветовалиште окупља тим врхунских стручњака са вишегодишњим искуством у области психологије, дефектологије, медицине, социјалне заштите и права који су Вам на располагању седам дана у недељи за сва питања.

Како је настала идеја о Саветовалишту?

Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом је удружење родитеља које је основано 1977. године са циљем унапређења квалитета живота особа које живе са аутизмом и њихових породица са фокусом на очувању, заштити, унапређењу и промовисању међународно установљених стандарда у области људских права и грађанских слобода у Републици Србији. Савез је данас кровна организација која окупља 16 удружења за помоћ особама са аутизмом из целе Србије. У питању је непрофитна организација и сви активни чланови, родитељи и стручњаци, су волонтери.

У току 40 година рада Савез је реализовао многе семинаре, радионице, пројекте, публикације и кампове са различитим облицима директне подршке особама са аутизмом и њихових породица. Ослушкујући годинама потребе породица, као и специфичности времена у којем живимо, родила се идеја о сервису подршке у облику wеб платформе путем које ће родитељи моћи бесплатно да закажу онлајн консултације са стручњацима различитих профила, и у зависности од области која их мучи, добију квалитетно саветовање.

Потребу за овим видом сервиса објашњава и чињеница да је највећи број дијагностичких центара и сервиса подршке за особе са аутизмом лоциран у Београду, те да многе породице широм Србије не могу финансијски да приуште доласке у Београд или су принуђени да користе дане годишњег одмора како би са дететом уопште допутовали до потребних услуга. Такође, платформа им омогућује и дуже сесије, као и могућност бирања стручњака према области из које им је подршка потребна.

Како је реализована идеја о Саветовалишту?

Саветовалиште је само један од пројеката који ће током 2018. године, у оквиру новогодишње донације, заједно реализовати компанија Вип мобиле и Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом.

Дигитализација је сегмент пословања у који компанија Вип константно улаже, а овим пројектом пружају потребну подршку локалној заједници у којој послују управо у том сегменту. Овом платформом понуђено је конкретно решење за проблем са којим се породице особа са аутизмом сусрећу сваки дан, а посебно је задовољство кад знамо да су у томе знатно допринели и корисници Вип мреже.

Родитељи и чланови породица особа са аутизмом биће у могућности да бесплатно закажу саветовање са психолозима, дефектолозима, лекарима, социјалним радницима или правницима захваљујући дигиталној платформи „Саветовалиште“.

Коме је Саветовалиште намењено?

Саветовалиште је намењено особама са аутизмом и породицама особа са аутизмом, код којих је аутизам већ дијагностикован и који се сусрећу са различитим изазовима и ситуацијама које изискују стручну помоћ.

Стручни сарадници Саветовалишта на располагању су особама са аутизмом и њиховим породицама из читаве Србије, али и дијаспоре – остатка Европе и света, како би им својим професионалним саветима и стратегијама помогли да те изазове и ситуације успешно превазиђу.

Како бисмо утврдили да особа са аутизмом због које нам се обраћате за саветовање већ поседује независну клиничку дијагнозу поремећаја из спектра аутизма, као последњи корак пре одобрења заказане сесије са стручњаком, биће потребно да нам пошаљете скенирану дијагнозу.

У свакодневном контакту са многобројним стручњацима схватили смо да је и њима некада потребна помоћ од колега, при изради стратегија и решења која ће помоћи деци и особама са којима раде, у неким ситуацијама које су изазовније него иначе. Зато је Саветовалиште отворено и за стручњаке различитих профила којима је потребна помоћ колега како би решили неку конкретну ситуацију или проблем.

Шта треба да знате?

Саветовалиште представља иновативни сервис којим желимо да допремо до што већег броја особа са аутизмом и њихових породица и пружимо им одговарајућу помоћ. Из тог разлога, један корисник може да закаже и оствари највише 1 састанак са једним стручњаком у месецу, односно највише 2 састанка уколико су у питању различите области за саветовање и различити стручњаци.

Уколико сте заказали сесију, а спречени сте да јој присуствујете, молимо Вас да нас о томе што пре обавестите тако што ћете нам послати мејл на саветовалисте@аутизам.орг.рс. На овај начин ћемо упражњени термин бити у могућности да ставимо на располагање другима. Уколико термин пропустите претходно га не отказавши писаним путем, Ваш кориснички налог биће угашен.

Имајте на уму да је Саветовалиште колаборативни сервис између Савеза и тима независних стручњака, те да расположивост и број термина зависе од многих фактора. Другим речима, нећемо сваког месеца бити у могућности да вам понудимо исти број и распоред термина, као ни исти број стручњака. Оно што ћемо се трудити јесте да их буде што више и да све области саветовања буду покривене одговарајућим профилима стручњака.

Да ли се услуге саветовања наплаћују?

Не, услуге саветовања су за кориснике потпуно бесплатне, било да су у питању особе са аутизмом, њихови родитељи, други чланови породица или стручњаци којима је потребна помоћ колега како би решили неки конкретан проблем који се тиче особа са аутизмом са којима раде.

Александра Пјановић - BCBA сертификовани аналитичар понашања

Александра Пјановић – BCBA сертификовани аналитичар понашања. Почела је рад са децом са аутизмом и развојним поремећајима 2013. године, као АБА терапеут, под супервизијом сертификованих терапеута. 2015. године је уписала Мастер студије из Професионалне анализе понашања. 2018. је дипломирала на Florida Institute of Technology и положила сертификациони испит за BCBA (Board certified behavior analyst). Наставља да ради као главни терапеут, затим менаџер клиничког тима, и данас као супервизор у АБА клиници. Има искуство у раним интервенцијама, али и раду са тинејџерима и одраслима. Александра Пјановић даје услуге саветовања из области АБА терапије, заменске комуникације (PECS, AAC), тоалетног тренинга и развоју вербалног понашања.

Снежана Бабовић Димитријевић - дефектолог, логопед

Са децом и младима са аутизмом ради од 1991. Кроз разне садржаје и активности у раду омогућава сваком детету да заволи да учи, да воли да комуницира на њему одговарајући начин са другима, да са осмехом прихвати изазове који му се нуде. Применом TEACCH методе и терапије сензорне интеграције ради на модификацији понашања, истичући вештине које поседује дете. Код подучавања деце, користи различите методе и технике примерене сваком детету понаособ. У раду подстиче ученике да користе савремене технологије како би их подстакла и мотивисала на учење и комуникацију. Знања које је стекла до сада воли да поделим са дугима: 34 научна рада из области рада са децом и младима који имају аутизам, реалзатор је обуке у раду кроз 7 акредитованих програма и 3 обуке реализоване помоћу пројеката. Снежана Бабовић Димитријевић пружа услуге саветовања из области промена понашања (агресија, аутоагресија, деструкција), тоалетног тренинга (умокравање), сензорних проблема (бука, страхови), организације слободног времена, говора и комуникације (непроговарање, оглашавање, понављање речи), интеракције са другом децом, стереотипних понашања, бежања и лутања, подршке у вртићу и школи и избора одговарајућих третмана заснованих на доказима.

Проф др Ненад Глумбић - дефектолог, олигофренолог

Радио је 2 године у вртиц́у са децом са аутизмом, а од 1998. године ради на Београдском универзитету где држи наставу о аутизму и интелектуалним потешкоћама на додипломским и постдипломским студијама. До сада је објавио око 300 чланака, укључујуц́и и уџбеник "Аутизам у одраслом добу". Саветник при Верском добровољном старатељству Српске православне цркве. Консултант је УНИЦЕФ-а за област аутизма. Предавач на бројним националним, регионалним и међународним конференцијама из области специјалног образовања. Проф Глумбић пружа услуге саветовања из области промена понасања (агресија, аутоагресија, деструкција), тоалетног тренинга (умокравање), сензорних проблема (бука, страхови), организације слободног времена, говора (непроговарање, оглашавање, понављање речи), интеракције са другом децом, стереотипних понашања, бежања и лутања, подршке у вртићу и школи и избора одговарајућих третмана заснованих на доказима.

др Милица Јачевски - лекар

Формално образовање стекла на Медицинском факултету у Београду, након којег је радила у КБЦ Звездара и на Институту за анестезиологију са реаниматологијом Клиничког центра Србије. Поседује лиценцу Лекарске коморе Србије, а поље посебног интересовања јој је клиничка фармакологија. Своје знање и искуство из медицине, годинама усавршава на домаћим и међународним семинарима и курсевима из области опште медицине, психијатрије и клиничке фармакологије. Упоредо са овим, у току свог тринаестогодишњег рада са особама са аутизмом, усавршавала се у областима реедукације са психомоториком, неурокинозиолошког развоја детета, сензорне интеграције код развојних поремећаја, савремених приступа у лечењу и рехабилитацији особа са психолошко-психијатријским поремећајима и проблемима, комуникације као најважније технологије примарне здравствене заштите. Аутор многих радова на тему соматских стања код особа са аутизмом, између којих и “Поремећај спавања код особа са аутизмом”, “Особа са аутизмом и њен стрес”, “Поремећај исхране код особа са аутизмом”, “Учесталост гојазности код особа са аутизмом”, “Старење особа са аутизмом”. Др Јачевски пружа услуге саветовања из области поремећаја исхране (преждеравање, одбијање хране, селективна исхрана, ПИКА), поремецаја спавања (несаница, отежано успављивање, учестала буђења у току спавања, шкргутање зубима), епилепсије, соматских стања (болови, проливи, повраћања, висок притисак, дијабетес), стреса, стоматолошких интервенције (где се раде, шта је неопходно од налаза) и проблема гојазности.

Индира Пехар - социјални радник

Од 2001. ради у установи социјалне заштите за особе са аутизмом, на пословима социјалног радника који, између осталог, подразумевају и рад са родитељима особа са аутизмом (остваривање права из области социјалне заштите за особе са аутизмом и њихове породице, како на нивоу локалне заједнице тако и оне у надлежности РС). Учествовала је у изради и реализацији програма акредитованог код Завода за социјалну заштиту РС. Лиценцирани је стручни радник у социјалној заштити при Комори социјалне заштите. Индира Пехар пружа услуге саветовања из области остваривања права на услуге из социјалне заштите (како доћи до услуге дневног боравка, домског смештаја, личног пратиоца), остваривања права на финансијску помоћ (додатак за туђу негу и помоћ), рекреативног опоравка и питања интерресорне комисије (где, када, зашто).

Група правних саветника - адвоката

Сарадници адвокатске канцеларије Ивановић са скоро 30 година искуства из области радног права, породичног права и права социјалне заштите пружају услуге саветовања из области лишавања пословне способности, продуженог родитељског права, старатељства, питања имовине и наследства, остваривање права на финансијску помоћ (додатак за туђу негу и помоћ), остваривања права на пола радног времена или боловања родитеља ради неге детета.