Na poziv Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih Nacija za ljudska prava (UN OHCHR) i organizacije European Disability Forum (EDF), predsednica UO Saveza Autizam Srbija, Vesna Petrović, bila je učesnik radionice ”Jačanje angažovanja i saradnje sa Komitetom Ujedinjenih Nacija za prava osoba sa invaliditetom”, 14. oktobra u Briselu. Radionicu su otvorili Paul d’Auchamp, zamenik regionalnog predstavnika UN OHCHR i direktorka EDF, Catherine Naughton. Uvodna sesija ticala se UN mehanizama za ostvarivanje ljudskih prava (specijalno formirani odbori, komunikacija sa državnim predstavnicima, periodični pregledi)i kako se oni međusobno dopunjavaju. Predmet sledeće sesije bila je uloga nosioca prava, organizacija osoba sa invaliditetom i organizacija civilnog društva u ciklusu izveštavanja , kao i načini na koje ove organizacije mogu da doprinesu izveštavanju, nakon čega je usledio deo sa prezentacijom rada Komiteta Ujedinjenih Nacija za prava osoba sa invaliditetom. Popodnevni deo radionice bi je rezervisan za razmenu iskustava i praktične vežbe. Dovile Juodkaite, predsednica Foruma invalidnosti Litvanije, i Branislav Mamojka, predstavnik Nacionalnog veća osoba sa invaliditetom Slovačke, predstavili su svoja dosadašnja iskustva u procesu izveštavanja i saradnje sa Komitetom Ujedinjenih Nacija za prava osoba sa invaliditetom. U ovom ciklusu radionica, svoju prezentaciju na temu izrade nacrta alternativnog izveštaja i davanja odgovora na spisak pitanja Komiteta – predstavljanje praske iz Srbije, imao je i Radoš Keravica, predstavnik regionalnog evropskog centra Međunarodne promocije prava osoba sa invaliditetom. S obzirom da je savez Autizam Srbija učestvovao u izradi nacrta alternativnog izveštaja u Srbiji, Vesna Petrović prisustvovala je drugoj radionici koja se istovremeno održavala u susednoj sali – prezentacija o mogućnosti individualnih žalbi i dvosatnoj vežbi sastavljanja žalbi. Radionicu je vodila Albane Prophette, iz OHCHR Odeljenja za molbe i peticije (OCCHR Petition unit). S obzirom da je Srbija, pored Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, ratifikovala i Opcioni protokol o pravima osoba sa invaliditetom, državljani i organizacije iz Srbije imaju pravo podnošenja individualnih žalbi OHCHR Odeljenju za molbe i peticije, ukoliko postoji konkretan i osnovan slučaj o kršenju i povredi prava osoba sa invaliditetom. Detaljnije informacije možete dobiti u savezu Autizam Srbija. Radionicu su zatvorili Paul d’Auchamp, zamenik regionalnog predstavnika UN OHCHR i direktorka EDF, Catherine Naughton uz diskusiju učesnika i izjašnjavanje o temama za eventualne buduće radionice. Radionici je prisustvovalo ukupno 25 predstavnika, gde su pored organizatora prisustvovali i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom iz Portugala, Slovačke, Litvanije, Kipra, Italije i Srbije. Pored učešća u pomenutoj radionici, Vesna Petrović je iskoristila posetu Briselu i za sastanak sa Aurelie Baranger, direktorkom organizacije Autizam Evrope, čiji je savez Autizam Srbija punopravan član, a Vesna Petrović član Saveta Administracije. Tokom posete kancelariji Autizma Evrope, neke od glavnih tema bile su jače razvijanje saradnje kroz zajedničke projekti, primeri dobre prakse i povezivanje sa zemljama koje su razvile servis Stanovanja uz podršku, kao i mogućnost organizovanja nekog od godišnjih sastanaka Autizma Evrope u Beogradu. Naredni sastanak Autizma Evrope održava se 28, i 29, novembra u Briselu, kada će biti izabran novi predsednik. Pravo glasa u ovom izboru ima i savez Autizam Srbija, i Vesna Petrović kao član Saveta Administracije.