Stop diskriminaciji

Autizam Srbija Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u Istočnoj Evropi

Centar za orjentaciju drustva – COD u partnerstvu sa Republickim udruzenjem Srbije za pomoc osobama sa autizmom i Univerzitetom Jork iz Toronta, Kanada otvorili su Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u Istocnoj Evropi. Centar je deo globalnog projekta promocija prava na polju invalidnosti (Disabillity Right Promotion International – D.R.P.I.) koji se realizuje u 5 regiona sirom sveta. Zvanicna prezentacija Regionalnog centra odrzana je 10.12.2010. u Medija centru. Kako zalaganje za prava osoba sa invaliditetom više od deklarativnog i ad hok pristupa, nadgledanje prava u okviru Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom predstavlja sveobuhvatni pristup za ljudska prava invalidnosti koji priznaje da osobe sa invaliditetom imaju ista prava kao i svi drugi ljudi. Takav pristup naglašava način na koji diskriminacija na osnovu invaliditeta povećava osetljivost po pitanju zlostavljanja, siromaštva i drugih nepravednih socijalnih uslova. Mi smo uvereni da će ovaj projekat omogućiti bolju saradnju između vlade i civilnog društva u vezi sa pitanjima invalidnosti.Direktori globalnog projekta su dr Bengt Lindkvist, Specijalni izvestilac UN o invalidnosti 1994-2002 i dr Marša H. Riou, profesor i direktor za diplomske programe (Kritične studije invalidnosti) na univerzitetu Jork, Toronto, Kanada. Regionalni centar je otvoren uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj – SIDA, kroz globalni projekat Promocija prava na polju invalidnosti.

Promena veličine teksta

  • A  A  A  A  A  
«
»

Provera pristupačnosti

WCAG 2.0 (Level AA)

Štampanje stranice

Printanje stranice

Translate:

EnglishSerbian

Arhiva

 HomeMapa sajtaPristupačnost sajtaPojednostavljena verzija sajtaO udruženjuKontakt