Stop diskriminaciji

Autizam Srbija Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi

Otvoren je Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi

Republičkim udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za orijentaciju društva – COD, a u okviru kooperacionog projekta „Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom“ (Disability Rights Promotion International – D.R.P.I.) otvorilo je Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi. Regionalni centar je smešten u sklopu kancelarije COD-a. Regionalni centar će u sklopu D.R.P.I. raditi na izgradnji globalnih kapaciteta za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom.
Regionalni centar je podržan od strne Švedske agencije za međunarodni razvoj – SIDA. Regionalni Centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom predstavlja značajan korak na polju praćenja prava osoba sa, fokusirajući se na pronalaženje činjenica u tri ključne oblasti:
  1. Pojedinačnih iskustava osoba sa invaliditetom;
  2. Preduzetih sistemskih mera za zaštitu i unapređenje prava osoba sa invaliditetom (zakoni, pravila, programi) kao i to šta se dešava u pravnim slučajevima
  3. Medijski opisi i pokrivenost tema o invalidnosti.
Praćenje stanja u pomenute tri oblasti je važno za podizanje svesti o diskriminacije po osnovu invalidnosti i negativan uticaj koji ona ima na živote osoba sa invaliditetom, jer činjenice u svakoj od ove tri ključne oblasti nam daju jedan deo priče, ali, kada se kombinuju, oni pružaju potpuniju sliku o diskriminaciji na osnovu invaliditeta. Za dodatne informacije molimo vas da uputite Email sa upitom na: eerc@cod.rs

Promena veličine teksta

  • A  A  A  A  A  
«
»

Provera pristupačnosti

WCAG 2.0 (Level AA)

Štampanje stranice

Printanje stranice

Translate:

EnglishSerbian

Arhiva

 HomeMapa sajtaPristupačnost sajtaPojednostavljena verzija sajtaO udruženjuKontakt