Počeo pilot projekat “Caregiver Skills Training” programa Svetske zdravstvene organizacije

Počeo pilot projekat “Caregiver Skills Training” programa Svetske zdravstvene organizacije

Počeo pilot projekat “Caregiver Skills Training” programa Svetske zdravstvene organizacije

2. decembra 2019. u Institutu za mentalno zdravlje započela je implementacija projekta koji za cilj ima obuku roditelja dece sa razvojnim poteškoćama, kao deo programa rane intervencije.

Ovaj projekat je rezultat saradnje između: Instituta za mentalno zdravlje, DEAPS-a (Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije), UNICEF kancelarije za Srbiju, organizacije HELP i Saveza Autizam Srbija s jedne, i Autism Speaks i Svetske zdravstvene organizacije s druge strane. Obuku budućih trenera ovog projekta vodiće dr Pamela Dikson iz Njujorka.

Originalni naziv projekta je Caregiver Skills Training – CST a ideja o ovom projektu nastala je još 2016. godine u SAD-u od strane Svetske zdravstvene organizacije i organizacije Autism speaks, usled prepoznavanja potrebe za edukacijom roditelja i staratelja dece sa razvojnim poteškoćama u prevazilaženju prepreka sa kojima se suočavaju u radu sa svojom decom. Prvi sastanci o započinjanju CST programa u Srbiji održani su 2018. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U ovoj fazi projekta, biće obučeno 8 master trenera, 16 facilitatora i oko 100 porodica iz Beograda, Novog Sada i Niša i okoline. Zadatak master trenera biće da obučavaju facilitatore, a uloga facilitatotra biće direktan rad sa porodicama. Ustanove iz kojih dolaze master treneri i facilitatori su: Institut za mentalno zdravlje (Beograd), Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu (Beograd), Klinika za rehabilitaciju ’’dr Miroslav Zotović’’ (Beograd), Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ’’Dr Cvetko Brajović’’ (Beograd), Klinika za psihijatriju, Klinički Centar Vojvodine (Novi Sad), Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti dečje psihijatrije Krug (Novi Sad), Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (Novi Sad) i Dom zdravlja (Niš).

U adaptacionom timu su i predstavnici Instituta za javno zdravlje “dr Milan Jovanović Batut” koji će zajedno sa predstavnicima UNICEF-a i Ministarstvom zdravlja raditi na tome da ova obuka postane deo sistemske usluge u razvojnim savetovalištima i dijagnostičkim centrima širom Srbije.