Naša mreža

Lokalna udruženja

Pogledajte mapu kako biste videli detaljan spisak lokalnih udruženja u Srbiji. Klikom na svaku obeleženu lokaciju na mapi ćete moći da vidite detaljne kontakt podatke udruženja.

Autizam Evrope

Autizam Evrope je međunarodna asocijacija čiji je glavni cilj unapređenje prava i kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica. On predstavlja sponu između više od 80 članica udruženja roditelja osoba sa autizmom iz 30 Evropskih zemalja, uključujući 20 država članica Evropske unije. Takođe igra ključnu ulogu u podizanju svesti naroda, uticanju Evropskih donosioca odluka svih stvari vezanih za autizam, uključujući promocija prava osoba sa autizmom i drugim invaliditetima uključujući i kompleksne potrebe za podrškom.

U cilju implementacije ciljeva i maksimizacije svog uticaja na politiku Evropske Unije, Autizam Evrope je uspostavio stratešku saradnju sa Evropskim partnerima. Autizam Evrope ima mesto podpredsednika u European Disability Forum (EDF), a takođe je član u European Coalition for Community Living (ECCL) i Platform of European Social NGOs.

Više o ovoj organizaciji možete pogledati na njihovoj internet stranici Autizam Evrope.