Promena veličine teksta

  • A  A  A  A  

Promena kontrasta teksta

Ikona za promenu kontrasta crno belo Ikona za promenu kontrasta crno narandzasto Ikona za promenu kontrasta crno narandzasto

Provera pristupačnosti

WCAG 2.0 (Level AA)

Valid XHTML 1.0 Transitional

Štampanje stranice

Printanje stranice

POVRATAK NA OSNOVNU STRANICU

Evropski dan autizma

 

Povodom obeležavanja Evropskog dana autizma, „Autizam Evropa“ podseća na sledeće činjenice države članice Evropske Unije i Saveta Evrope.

 

Države članice Evorpske unije i Saveta Evrope, moraju da obrate posebnu pažnju na autizam, uzimajući u obzir veliko preovladivanje ove vrste onesposoljenosti.

 

Na osnovu činjeničnih podataka dobijenih naučnim istraživanjem , danas znamo da autizam nije retka pojava i ukoliko se u obzir uzima ceo spektar autističnih poremećaja, ova vrsta onesposobljenosti obuhvata 0.6% ukupne populacije. Ovo znači da u Evropi (uključujući sve članove Saveta Evrope), postoji oko 5 miliona osoba sa autizmom.

Države članice Evropske Unije i Saveta Evrope, bi trebalo da povedu posebnu pažnju na poštovanje njihovih ljudskih prava i poštovanja i poštovanje njihove dostojansvenosti.

Radi garantovanja dostojansvenosti , osobe sa autizmom ne treba smatrati niti se prema njima odnostiti kao prema populaciji koja nije sposobna da ostvari ciljeve kao što su nezavisnost ili opredeljenost.

Osobe sa autizmom, naravno, imaju identične ljudske vrednosti , kao i bilo ko drugi, i prema tome imaju ista ljudska prava. Posebno, osobe sa autizmom moraju da uživaju ista prava kao i druge osobe sa invaliditetom.

Zbog, komleksnosti njihovih potreba, oni pripadaju posebno osetljivoj grupi ljudi, čak i među ljudima sa invaliditetom. Kao što je podvučeno, od strane Saveta Evrope, osobe sa autizmom su često više i ozbiljnije diskriminisane.

Ni jedna osoba sa autizmom ne bi trebalo da bude uskraćena u slobodnom razvoju njegovog ili njenog načina nezavisnog života, u meri u kojoj je to moguće.

Razvoj njihovih jedinstvenih potencijala zavisi više od pristupačnosti primerenih, ranih, obimnih i doživotnih mera podrške, nego od stepena njihovih ograničenja.

 

  • Država mora da obezbede osobama sa autizmom pristup adekvatnoj i ranoj dijagnostici i tretmanu, a u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima. Osobama sa autizmom, takođe, se mora obezbediti pristup standardnim servisima zdravsvene zaštite, a u skladu sa njihovim potrebama i u meri u kojoj su ti servisi dostupni generalnoj populaciji.
  • Država , mora da obezbede da osobama sa autizmom bude pristupačno doživotno obrazovanje. Za osobe sa autitzmom, obrazovanje predstavlja mnogo više od bazičnog prava. Deca sa autizmom moraju da imaju besplatno, adekvatno, obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta. Specijalizovan pristup u obrazovanju, bi trebalo da podstrekne đake u razvoju odgovarajućih obrazovnih aktivnosti, a skladu sa detetovim naboljim interesom, snagom i potrebama. Prioriteti porodica, uvek moraju biti uzeti u obzir. Odrasle osobe sa autizmom, bi takođe trebalo da imaju koristi od kontinuiranog obrazovanja, a sa ciljem postizanja najveće moguće mere nezavisnog načina života i uključenja u radnu sredinu.

 

10. međunаrodni kongres “Nove dimenzije аutizmа”

Autizаm-Evropа, zаjedno sа nаcionаlnim Mаđаrskim udruženjem zа аutizаm, orgаnizuje 10. međunаrodni kongres, “Nove dimenzije аutizmа”, koji će se održаti u Budimpešti, u periodu od 26-28 septembrа, 2013.Kongresu će prisustvovаti i predsednicа U.O. Republičkog udruženjа zа pomoć osobаmа sа аutizmom,Vesnа Petrović.
Svoje prezentаcije nа kongresu izložiće uvаženi gosti:
Prof Frаnčeskа G. Hаppe, dr Đerđ Gergelj, dr Hoаkin Fuentes, dr Kаtаrinа Cаrvаrskа, dr Kristinа Stefаnik, dr Mikloš Giori, dr Nensi Minsev, prof Ritа Jordаn, Ros Blekburn, prof. Sven Bolte, Teo Peters, prof Toni Cаrmаn, dr Virаg Bognаr.

Savetodavno-terapijske usluge podrške roditeljima dece sa autizmom

Poštovani roditelji,
Obaveštavamo Vas da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda odobrio našem Udruženju program pod nazivom: ’’Savetodavno-terapijske usluge podrške roditeljima dece sa autizmom’’. Program se odnosi na grupni rad sa roditeljima,uz podršku terapeuta. Ovom edukacijom roditelja kroz radionice zajedno treba da postignemo
- 1. Psihološko osnaživanje roditelja
- 2. Podizanje nivoa znanja i veština roditelja koji imaju dete sa autizmom
- 3.Bolje organizovanje svakodnevnih obaveza i aktivnosti sa decom
- 4. Roditelji će biti pripremljeni za moguće nadolazeće probleme,koji su u sklopu dijagnoze autizma
- 5. Medjusobna povezanost i komunikacija medju roditeljima i drugih veština
Biće oformljene dve grupe. Terapeuti koji će voditi grupe su Milica Pejović-Milovančen,psihijatar i Nenad Rudić,psihijatar.
Molimo Vas da se na telefone 011/3392-653 i 063/820-5555 javite Udruženju –Vesni Petrović do 20.06.2013.godine kako bismo oformili grupe podrške i da sa programom krenemo 01.09.2013.godine.Ovaj program će se raditi u večernjim časovima zbog zaposlenosti roditelja,u prostorijama Udruženja,koje se nalazi u ul.Gundulićev venac 38. Program se odnosi na roditelje dece svih uzrasta, iz Beograda.

Primena strukturalnog učenja i senzorna integracija kod osoba sa autističnim spektrom

Poštovani stručnjaci,
Republičkom udruženju Srbije za pomoć osobama sa autizmom odobren je program Centralne komisije Zavoda za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja. Program je za školsku 2012/2013 i 2013/2014 godinu,pod kataloškim brojem 348, a odnosi se na usavršavanje nastavnika,vaspitača i stručnih saradnika. Program je pod nazivom ’’Primena strukturalnog učenja i senzorna integracija kod osoba sa autističnim spektrom’’.Postoji mogućnost da se seminari održe u Vašoj školi.
Svi zainteresovane škole i stručnjaci precizne informacije mogu dobiti u Udruženju na telefone 011/3392-653 i 063/820-5555 (kontakt osoba Vesna Petrović).

Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi

Republičkim udruženje Srbije za pomoć osobama sa autizmom u saradnji sa Centrom za orijentaciju društva – COD, a u okviru kooperacionog projekta „Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom“ (Disability Rights Promotion International – D.R.P.I.) otvorilo je Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi. Regionalni centar je smešten u sklopu kancelarije COD-a. Regionalni centar će u sklopu D.R.P.I. raditi na izgradnji globalnih kapaciteta za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom.
Regionalni centar je podržan od strne Švedske agencije za međunarodni razvoj – SIDA. Regionalni Centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom predstavlja značajan korak na polju praćenja prava osoba sa, fokusirajući se na pronalaženje činjenica u tri ključne oblasti:
  1. Pojedinačnih iskustava osoba sa invaliditetom;
  2. Preduzetih sistemskih mera za zaštitu i unapređenje prava osoba sa invaliditetom (zakoni, pravila, programi) kao i to šta se dešava u pravnim slučajevima
  3. Medijski opisi i pokrivenost tema o invalidnosti.
Praćenje stanja u pomenute tri oblasti je važno za podizanje svesti o diskriminacije po osnovu invalidnosti i negativan uticaj koji ona ima na živote osoba sa invaliditetom, jer činjenice u svakoj od ove tri ključne oblasti nam daju jedan deo priče, ali, kada se kombinuju, oni pružaju potpuniju sliku o diskriminaciji na osnovu invaliditeta. Za dodatne informacije molimo vas da uputite Email sa upitom na: eerc@cod.rs

Odnosi s javnošću i javni nastup za osobe sa invaliditetom

22. i 23. januara 2011.godine, u organizaciji Balkan Media Tima i Centra za podršku socijalno isključenim kategorijma građana ”Korak dalje”, a pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne politike, održan je trening sa temom “Odnosi s javnošću i javni nastup za osobe sa invaliditetom” na kome su bili prisutni naši predstavnici.

Dani defektologa

Na “Danima defektologa”, оdržanim od 13og do 15og januara u Subotici, predsednica Udruženja je prezentovala rad pod nazivom “Autizam u Srbiji”.

Za život bez barijera

Pod sloganom “za život bez barijera”, u organizaciji Hendi centra Koloseum i Ministarstva rada i socijalne politike, održana je svečanost u Sava centru, povodom 3.decembra – Svetskog dana osoba sa invaliditetom, na kome je učestvovala muzička radionica RUSPOA

Note za sve

Muzička radionica RUSPOA učestvovala je na prvom inkluzivnom festivalu “Note za sve”, 2og novembra 2010.god u Teatru “Joakim Vujić” u Kragujevcu, u organizaciji Zavoda za smeštaj odraslih lica “Male pčelice”

Pričajmo o autizmu

18.-19. oktobar 2010.god, pod pokroviteljstvom UNDP Serbia i AUTISM SPEAKS-a, održan je seminar “Pričajmo o autizmu”

Generalna skupština

Kao članovi Autizma Evrope obavezni smo da svake godine prisustvujemo Generalnoj Skupštini Autizma Evrope

Svetski dan osoba sa autizmom

Obavestavamo vas da je 2. april Svetski dan osoba sa autizmom. U decembru mesecu 2007. godine, Generalna skupstina Ujedinjenih Nacija, usvojila je rezoluciju kojom je 2. april proglasen Svetskim danom osoba sa autizmom. Povodom drugog obeležavanja Svetskog dana osoba sa autizmom, „Autizam Evrope“ podseća, države članice Evropske Unije i Saveta Evrope, na sledeću činjenicu: velika je potreba da se obrati posebna pažnja na autizam, uzimajući u obzir veliki problem ove vrste poremećaja. Autizam je veoma složen razvojni poremećaj koji se javlja tokom prve tri godine života. Na osnovu činjeničnih podataka, dobijenih naučnim istraživanjem, danas znamo da autizam nije retka pojava, a ukoliko se u obzir uzima ceo spektar autističnih poremećaja, ova vrsta poremećaja obuhvata 0.6% ukupne populacije. Ovo znači da u Evropi postoji oko 5 miliona osoba sa autizmom.

Države članice Evropske Unije i Saveta Evrope bi trebalo da povedu posebnu pažnju na poštovanje njihovih ljudskih prava i poštovanje njihove dostojanstvenosti. Radi garantovanja dostojanstva, osobe sa autizmom ne treba smatrati, niti se prema njima odnositi kao prema populaciji koja nije sposobna da ostvari ciljeve kao što su nezavisnost ili samostalnost u odlučivanju. Osobe sa autizmom imaju identične ljudske vrednosti, kao i bilo ko drugi i prema tome imaju ista ljudska prava, kao i druge osobe sa invaliditetom. Zbog kompleksnosti njihovih potreba, oni pripadaju posebno osetljivoj grupi ljudi, čak i među ljudima sa invaliditetom. Kako je podvučeno od strane Saveta Evrope, osobe sa autizmom su često više i ozbiljnije diskriminisane.

Ni jedna osoba sa autizmom ne bi trebalo da bude uskraćena u slobodnom razvoju njegovog ili njenog nezavisnog života, u meri u kojoj je to moguće. Razvoj njihovih jedinstvenih potencijala, zavisi više od pristupačnosti primerenih, ranih, obimnih i doživotnih mera podrške nego od stepena njihovih ograničenja.

Države moraju da obezbede osobama sa autizmom pristup adekvatnoj dijagnostici i tretmanu, a u skladu sa medjunarodno priznatim standardima. Osobama sa autizmom, takođe, se mora obezbediti pristup standardnim servisima zdravstvene zaštite, a u skladu sa njihovim potrebama i u meri u kojoj su ti servisi dostupni generalnoj populaciji.

Država mora da obezbedi da osobama sa autizmom bude pristupačno doživotno obrazovanje. Za osobe sa autizmom, obrazovanje predstavlja mnogo više od bazičnog prava. Deca sa autizmom moraju da imaju besplatno, adekvatno obrazovanje počev od predškolskog uzrasta. Specijalizovan pristup obrazovanju bi trebalo da podstakne đake u razvoju odgovarajućih obrazovnih aktivnosti, a u skladu sa detetovim najboljim interesom, snagom i potrebama. Prioriteti porodica uvek moraju biti uzeti u obzir. Odrasle osobe sa autizmom bi takođe trebalo da imaju koristi od kontinualnog obrazovanja, a sa ciljem postizanja najveće moguće mere nezavisnog načina života i uključenja u radnu sredinu.

Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u Istočnoj Evropi

Centar za orjentaciju drustva – COD u partnerstvu sa Republickim udruzenjem Srbije za pomoc osobama sa autizmom i Univerzitetom Jork iz Toronta, Kanada otvorili su Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u Istocnoj Evropi. Centar je deo globalnog projekta promocija prava na polju invalidnosti (Disabillity Right Promotion International – D.R.P.I.) koji se realizuje u 5 regiona sirom sveta. Zvanicna prezentacija Regionalnog centra odrzana je 10.12.2010. u Medija centru. Kako zalaganje za prava osoba sa invaliditetom više od deklarativnog i ad hok pristupa, nadgledanje prava u okviru Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom predstavlja sveobuhvatni pristup za ljudska prava invalidnosti koji priznaje da osobe sa invaliditetom imaju ista prava kao i svi drugi ljudi. Takav pristup naglašava način na koji diskriminacija na osnovu invaliditeta povećava osetljivost po pitanju zlostavljanja, siromaštva i drugih nepravednih socijalnih uslova. Mi smo uvereni da će ovaj projekat omogućiti bolju saradnju između vlade i civilnog društva u vezi sa pitanjima invalidnosti.Direktori globalnog projekta su dr Bengt Lindkvist, Specijalni izvestilac UN o invalidnosti 1994-2002 i dr Marša H. Riou, profesor i direktor za diplomske programe (Kritične studije invalidnosti) na univerzitetu Jork, Toronto, Kanada. Regionalni centar je otvoren uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj – SIDA, kroz globalni projekat Promocija prava na polju invalidnosti.

Pričajmo o autizmu

18. i 19. oktobra, u Beogradu, u hotelu ”M”, odrzana je konferencija pod nazivom ”Pricajmo o autizmu”. Ovu konferenciju je za strucnjake i roditelje iz Srbije organizovao UNDP Srbija, uz nasu podrsku. Predavaci na konferenciji su bili strucnjaci iz poznate organizacije ”Autism Speaks” iz Severne Amerike. Konferenciji je prisustvovalo preko 150 strucnjaka i roditelja. O ovoj konferenciji, programu i svim predavanjima detaljno se mozete informisati u sekciji ”Vesti”, pod imenom ”Speaking about autism” od 18.10.2010. na http://www.undp.org.rs

«
»

Arhiva/Archive

 HomeMapa sajtaPovratak na osnovni sajtPristupačnost sajtaO udruženjuKontakt