Stop diskriminaciji

Autizam Srbija Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Evropski dan autizma 2016

Saopštenje za štampu Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom  povodom  Evropskog dana autizma, 3.10.2016

Povodom obeležavanja Evropskog dana autizma, „Autizam Evrope“ podseća sve države i države članice Evropske Unije i Saveta Evrope,na sledeće činjenice:

Države članice Evorpske unije i Saveta Evrope, moraju da obrate posebnu pažnju na autizam, uzimajući u obzir veliki porast poremećaja iz autističnog spektra.

Na osnovu podataka dobijenih naučnim istraživanjem , danas znamo da autizam nije retka pojava i ukoliko se u obzir uzima ceo spektar autističnih poremećaja, tako se prema najnovijim istraživanjima u Evropi,na svako 100 dete rodi 1 sa problemom iz autističnog spektra.

Autizam je ozbiljan doživotan poremećaj,za koji se još uvek ne zna uzrok .

Autizam može da se desi svakoj porodici , bez obzira na rasnu i etničku pripadnost, socijalni i ekonomski status i 4 puta je učestaliji kod dečaka nego kod devojčica.
Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom je roditeljska organizacija   sa mrežom od 16 lokalnih udruženja u većim gradovima Srbije.Savez zastupa prava osoba sa autizmom i njihovih porodica :
– Osobe   sa autizmom imaju identične ljudske vrednosti kao i bilo ko drugi i prema tome imaju ista ljudska prava.

-Zbog kompleksnosti njihovih potreba oni pripadju posebno osetljivoj grupi ljudi,čak i među ljudima sa invaliditetom pa su   često više i ozbiljnije diskrimnisane.

-Ni jedna osoba sa autizmom ne bi trebalo da bude uskraćena u slobodnom razvoju i načinu da ostvare nezavistan život u meri u kojoj je to moguće.

-Razvoj njihovih jedinstvenih potencijala zavisi više od pristupačnosti primerenih,ranih,obimnih i doživotnih mera podrške,nego od stepena njihovog ograničenja.
Naša zemlja bi trebala da obezbedi osobama sa autizmom sistemska rešenja :
Pristup adekvatnoj i ranoj dijagnostici i tretmanu, a u skladu sa međunarodno prihvaćenim medicinskim standardima.
Pristup standardnim servisima zdravsvene zaštite, a u skladu sa njihovim potrebama i u meri u kojoj su ti servisi dostupni generalnoj populaciji.

Obezbedi da osobama sa autizmom bude pristupačno doživotno obrazovanje.
Za osobe sa autitzmom, obrazovanje predstavlja mnogo više od bazičnog prava. Deca sa autizmom moraju da imaju besplatno, adekvatno, obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta
Prioriteti porodica, uvek moraju biti uzeti u obzir.
Odrasle osobe sa autizmom, bi takođe trebalo da imaju koristi od kontinuiranog obrazovanja, a sa ciljem postizanja najveće moguće mere nezavisnog načina života u društvenoj zajednici   i uključenja u radnu sredinu.

 


Takođe je neophodna velika podrška porodici u okviru različitih servisa,što omogućava dostojanstveniji i jednostavniji život osoba sa autizmom i njihovih porodica,a sve u cilju deinstitucionalizacije.

Beograd,3.10.2016.                                                                                 Savez udruženja Srbije
za pomoć osobama sa autizmom

Promena veličine teksta

  • A  A  A  A  A  
«
»

Provera pristupačnosti

WCAG 2.0 (Level AA)

Štampanje stranice

Printanje stranice

Translate:

EnglishSerbian

Arhiva

 HomeMapa sajtaPristupačnost sajtaPojednostavljena verzija sajtaO udruženjuKontakt